Skolas darbinieki

Direktors – Pāvels BROVKINS

Direktora vietniece izglītības jomā – Ligita KURSIŠA

Direktora vietniece audzināšanas jomā – Zinaīda PAULIŅA

Skolotāji:

 • Sarmīte Štrauha– sākumskolas skolotāja
 • Ingrīda Bleidele– sākumskolas un dabaszinību skolotāja
 • Valija Kavinska– sākumskolas skolotāja
 • Alita Kokina– sākumskolas un svešvalodas (krievu val.) skolotāja
 • Inese Locika– latviešu valodas un literatūras skolotāja
 • Līvija Koroļkova– mūzikas skolotāja
 • Inga Čalenko– vēstures skolotājs
 • Zinaīda Pauliņa– mājturības (meitenēm), ģeogrāfijas un ķīmijas skolotāja
 • Anita Smane– sporta skolotāja
 • Arnis Kaļiniņs– sporta skolotājs
 • Valdis Šalajevs– angļu valodas skolotājs
 • Ligita Kursiša– matemātikas skolotāja
 • Pāvels Vagels– mājturības (zēniem) skolotājs
 • Sandra Kokina– vizuālās mākslas un bioloģijas skolotāja
 • Olga Solima– logopēde

 

Tehniskie darbinieki:

 • Lengina Jemeļjanova– saimniecības pārzine
 • Aleksandra Semjonova– lietvedības sekretāre
 • Irēna Bogdāne– medmāsa
 • Vera Teivāne– apkopēja
 • Ingūna Jakimova– apkopēja
 • Gunta Gorbačenoka– apkopēja
 • Irēna Greta– virtuves strādniece
 • Zigmants Miglāns– kurinātājs
 • Pāvels Varfolomejevs– kurinātājs
 • Nikolajs Kambalovs– kurinātājs
 • Anatolijs Jemeļjanovs – kurinātājs
 • Māris Pauliņš – tehniskais strādnieks