Skolas darbinieki

 

 • Direktors – Pāvels BROVKINS
 • Direktora vietniece izglītības jomā – Ligita KURSIŠA
 • Direktora vietniece audzināšanas jomā – Zinaida PAULIŅA
 • Aiva Linde – sākumskolas skolotāja
 • Ingrīda Bleidele – sākumskolas un dabaszinību skolotāja
 • Valija Kavinska – sākumskolas skolotāja un bibliotekāre
 • Alita Kokina – sākumskolas un krievu valodas skolotāja
 • Inese Locika – latviešu valodas, literatūras un teātra mākslas skolotāja
 • Zinaīda Pauliņa – mājturības, ģeogrāfijas un ķīmijas skolotāja
 • Inese Vīča – sports un veselība skolotāja, tautas dejas
 • Nataša Semmjonova- Angļu valodas skolotāja
 • Inna Kralika-mūzikas skolotāja
 • Inga Čalenko – Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību skolotāja
 • Ligita Kursiša – matemātikas skolotāja
 • Artūrs Antiņš – mājturība un tehnoloģijas, informātikas, dizains un tehnoloģijas, datorikas, inženierzinību un fizikas skolotājs
 • Sandra Kokina- vizuālās mākslas skolotāja
 • Tatjana Sorokina– logopēde un speciālais pedagogs
 • Inga Zeile – folkloras skolotāja

Tehniskie darbinieki:

 • Lengina Jemeļjanova– saimniecības pārzine
 • Aleksandra Semjonova– lietvedības sekretāre
 • Irēna Bogdāne– medmāsa
 • Vera Teivāne– apkopēja
 • Ingūna Jakimova– apkopēja
 • Gunta Gorbačenoka– apkopēja
 • Irēna Greta– virtuves strādniece
 • Zigmants Miglāns– kurinātājs
 • Pāvels Varfolomejevs– kurinātājs
 • Nikolajs Kambalovs– kurinātājs
 • Anatolijs Jemeļjanovs – kurinātājs
 • Oskars Jankovskis – tehniskais strādnieks