Skolas lepnums

Skolas gada skolotājas:

 • 2002. gads – Olga Bančenkova, mūzikas skolotāja
 • 2003. gads – Zinaīda Šumska, direktores vietniece audzināšanas jomā
 • 2004. gads – Ināra Parfjonova, Latviešu valodas un literatūras skolotāja
 • 2005. gads – Alīcija Sarule – matemātikas un informātikas skolotāja
 • 2006. gads – Nataļja Laitāne, ķīmijas, bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāja
 • 2007. gads – Nadežda Dudareva, krievu valodas un literatūras skolotāja
 • 2008. gads – Gaļina Gedroviča-Juraga, direktores vietniece izglītības jomā

Skolas gada skolēni:

 • 2002. gads – Lilija Sondore, 4.b klases skolniece
 • 2003. gads – Imants Salenieks, 3.a kl. skolnieks
 • 2004. gads – Diāna Lazdāne , 6.a kl. skolniece
 • 2005. gads – Violeta Staļukjaneca, 6.a kl. skolniece
 • 2006. gads – Nataļja Babuškina, 8.a klase
 • 2007. gads – Lilija Sondore, 9. b klases skolniece
 • 2008. gads – Andris Trifanovs, 9. a klases skolnieks