Skolēni, vecāki un skolotāji atkal pulcējās kopā…

11.oktobrī skolas darbnīcā skolēnus un vecākus sagaidīja mājturības un tehnoloģiju skolotājs Raivis Kokins. Visus radošās darbnīcas dalībniekus vienoja neparasts uzdevums: uz koka ripām uzzīmēt un izdedzināt etnogrāfiskās rakstu zīmes. Vajadzēja apgūt jaunu izdedzināšanas tehniku uz koka. Pēc neatlaidīga darba radošās darbnīcas dalībnieku darbi bija gatavi. Tie rotās skolas telpas Latvijas valsts svētkos.

 

Lāču pamatskolas skolotāja Ināra Parfjonova