Skolēnu sasniegumi

Lāču pamatskolas izglītojamo sasniegumi olimpiādēs un konkursos 2017/.2018.m.g.

Nr. p.k. Konkurss Rezultāts
1. Daugavpils novada

vizuālās mākslas konkurss „Krāsainā Latvija”

Trīs 2. pakāpes

 

2. Daugavpils novada vizuālās mākslas konkurss „LIDICE-2017” Trīs 2. pakāpes

Viena 3. pakāpe

3. Daugavpils novada konkurss

”Mēs-paši par sevi”

tēma ”Daugavpils novads”

1.pakāpe
4. Popgrupu konkurss

”No baroka līdz rokam”

2.pakāpe
5. Daugavpils novada

Skatuves runas konkurss

1.pakāpe

3.pakāpe

6. Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss Latgalē 1.pakāpe
7. Daugavpils novada skolu koncertskate “Svētku prieks” 9,2 p. no 10p.
8. Daugavpils novada vokālās mūzikas konkurss “Balsis” 2.pakāpe
9. Tautas deju kolektīvu koncertskate

 

8p. no 10p.

7p. no 10p.

 

Lāču pamatskolas izglītojamo sasniegumi sportā 2017/.2018.m.g.

 

Nr. p.k. Konkurss Rezultāts
1. Daugavpils novada skolēnu sacensības volejbolā 3. vieta
2. Daugavpils novada čempionāts rudens krosā 2. vieta, 3. vieta un divas 4. vietas.
3. Daugavpils novada skolēnu sacensības “Tautas bumba” divas 2. vietas
4. Daugavpils novada skolēnu sporta spēlēs basketbolā 1.vieta
5. Daugavpils novada skolēnu sporta spēlēs florbolā 1.  vieta