Skolēnu sasniegumi

Izglītojamo sasniegumi Daugavpils novada

olimpiādēs un konkursos

2018./ 2019. mācību gads

Nr. Pasākums Rezultāts Skolēna vārds,

uzvārds

Skolotāja vārds, uzvārds

1.

Konkurss – izstāde „Lidice” 2. vieta

2. vieta

2. vieta

2. vieta

3. vieta

Marija Zaiceva

Alīna Ļeonova

Sofja Lapiņa

Karina Ivanova

Alisija Ovčiņņikova

Anna Koroļkova

2.

Konkurss

„No baroka līdz rokam”

2. pakāpe 1. – 5. klases popgrupa Zita Nitiša

3.

Konkurss „Mēs paši par sevi” 1. vieta Alīna Grustāne Gaļina Naumuškina

4.

Konkurss „Tev ir ideja? Tad parādi citiem!” atzinība Marija Zaiceva Gaļina Vagele

5.

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis” (1. kārta) 1. pakāpe Ansamblis Zita Nitiša

6.

Matemātikas olimpiāde Pateicība

Pateicība

Aleksandrs Šidlovskis

Alisija Ovčiņņikova

Jeļena Ovčiņņikova

7.

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis” (2. kārta) 1. pakāpe Ansamblis Zita Nitiša

8.

Skatuves runas konkurss 1. pakāpe

2. pakāpe

2. pakāpe

Jelizaveta Purpļiša

Alisija Ovčiņņikova

Alīna Grustāne

Ināra Parfjonova

Gaļina Vagele

Jeļena Ovčiņņikova

Zinaīda Šumska

Gaļina Naumuškina

9.

Daugavpils novada deju skate 3. pakāpe 5. – 8. klašu tautas deju pulciņš Iveta Meškovska

10.

Daugavpils novada deju skate 3. pakāpe 1. – 4. klašu tautas deju pulciņš Iveta Meškovska

11.

Konkurss „Miklupanti” 2. vieta2. vieta2. vieta2. vieta

M. Zaiceva

A. Leonova

S. Lapiņa

K. Ivanova

Izglītojamo sasniegumi Daugavpils novada

sporta sacensībās

2018./2019.  mācību gads

Nr. Sacensības Rezultāts Skolēnu grupa Skolotāja vārds, uzvārds
1. Daugavpils novada skolēnu sacensības ”Tautas bumba” 1. vieta 2007. g.v. un jaunākas meitenes A. Meškovskis

R. Kokins

2. Daugavpils novada skolnieku sacensības volejbolā zēniem 4. vieta 2003.g.dz. un jaunāki A. Meškovskis

R. Kokins

3. Basketbols 3. vieta B grupas zēni A. Meškovskis

R. Kokins

4. Basketbols 2. vieta C grupas zēni un meitenes A. Meškovskis

R. Kokins

5. Florbols 4. vieta Zēni . 2007.g.dz. un jaunākie A. Meškovskis

R. Kokins

6. Daugavpils novada skolēnu sporta spēles florbolā 4. vieta C vecuma grupa A. Meškovskis

R. Kokins

7. Daugavpils novada skolēnu sacensības “Tautas bumbā” 2. vieta Zēni D vecuma grupa A. Meškovskis

R. Kokins

8. Daugavpils novada skolēnu pavasara krosa stafetes

 

1.vieta

3.vieta

4.vieta

Kopvērtējumā – 2.vieta

A. Meškovskis

R. Kokins

Apsveicam uzvarētājus un pedagogus!