Skolēnu sasniegumi

Izglītojamo sasniegumi Daugavpils novada

olimpiādēs un konkursos

2018./ 2019. mācību gadā

Nr. Olimpiāde/konkurss Rezultāts Skolēna vārds,

uzvārds

Skolotāja vārds, uzvārds
1. Latviešu valodas olimpiāde pateicība Veronika Maulina Zinaīda Šumska
2. Bioloģijas olimpiāde pateicība Emīlija Maulina Nataļja Laitāne
3. Matemātikas olimpiāde Pateicība

Pateicība

Aleksandrs Šidlovskis

Alisija Ovčiņņikova

Jeļena Ovčiņņikova
4. Vēstures olimpiāde pateicība Emīlija Maulina Anna Kondrašenkova
5. Vizuālās mākslas olimpiāde 1. vieta

pateicība

Alisija Ovčiņņikova

Sofija Lapiņa

Anna Koroļkova
6. Angļu valodas olimpiāde pateicība Oļegs Grustāns Valentīna Zaiceva
7. Pētniecisko darbu konkurss 1. vieta Alisija Ovčiņņikova

Alīna Ļeonova

Nataļja Laitāne
8. Konkurss „Mēs paši par sevi” 1. vieta Alīna Grustāne Gaļina Naumuškina
9. Konkurss „Tev ir ideja? Tad parādi citiem!” atzinība Marija Zaiceva Gaļina Vagele
10. Konkurss – izstāde „Lidice” 2. vieta

2. vieta

2. vieta

2. vieta

3. vieta

Marija Zaiceva

Alīna Ļeonova

Sofja Lapiņa

Karina Ivanova

Alisija Ovčiņņikova

Anna Koroļkova
11. Konkurss

„No baroka līdz rokam”

2. pakāpe 1. – 5. klases popgrupa Zita Barševska
12. Vokālās mūzikas konkurss “Balsis” (1. kārta) 1. pakāpe Ansamblis Zita Barševska
13. Vokālās mūzikas konkurss „Balsis” (2. kārta) 1. pakāpe Ansamblis Zita Barševska
14. Skatuves runas konkurss 1. pakāpe

 

2. pakāpe

 

2. pakāpe

Jelizaveta Purpļiša

 

Alisija Ovčiņņikova

 

Alīna Grustāne

Ināra Parfjonova

Gaļina Vagele

Jeļena Ovčiņņikova

Zinaīda Šumska

Gaļina Naumuškina

15. Daugavpils novada deju skate 3. pakāpe 5. – 8. klašu tautas deju pulciņš Iveta Meškovska
16. Daugavpils novada deju skate 3. pakāpe 1. – 4. klašu tautas deju pulciņš Iveta Meškovska
17. Konkurss „Miklupanti” 2. vieta

2. vieta

2. vieta

2. vieta

M. Zaiceva

A. Leonova

S. Lapiņa

K. Ivanova

Anna Koroļkova

 

Izglītojamo sasniegumi Daugavpils novada

sporta sacensībās

2018./2019.  mācību gadā

 

Nr. Sacensības Rezultāts Skolēnu grupa Skolotāja vārds, uzvārds
1. Daugavpils novada skolēnu sacensības ”Tautas bumba” 1. vieta 2007. g.v. un jaunākas meitenes A. Meškovskis

R. Kokins

2. Daugavpils novada skolnieku sacensības volejbolā zēniem 4. vieta 2003.g.dz. un jaunāki A. Meškovskis

R. Kokins

3. Basketbols 3. vieta B grupas zēni A. Meškovskis

R. Kokins

4. Basketbols 2. vieta C grupas zēni un meitenes A. Meškovskis

R. Kokins

5. Florbols 4. vieta Zēni, 2007.g.dz. un jaunākie A. Meškovskis

R. Kokins

6. Daugavpils novada skolēnu sporta spēles florbolā 4. vieta C vecuma grupa A. Meškovskis

R. Kokins

7. Daugavpils novada skolēnu sacensības “Tautas bumbā” 2. vieta Zēni D vecuma grupa A. Meškovskis

R. Kokins

8. Daugavpils novada skolēnu pavasara krosa stafetes 1.vieta

3.vieta

4.vieta

Kopvērtējumā – 2.vieta

A. Meškovskis

R. Kokins