Skolotāju diena Lāču pamatskolā

No skolas sākas ceļš uz nezināmām tālēm
Un sākas domātājs, kas dzīvi veidos rīt.
Kaut gan nav pieņemts teikt par mīlestību paldies,
Mēs galvas noliecam un sakām paldies Jums.

Katru gadu oktobra pirmajā svētdienā Latvijā tiek atzīmēta Skolotāju diena. Arī Lāču pamatskolas 9. klases skolēni piektdien jau no paša rīta aktīvi iesaistījās mīļo skolotāju godināšanā –  dāvināja ziedus, teica  pateicības vārdus. Skolotāju dienai veltītais pasākums  notika skolas zālē, kur skolotājus sagaidīja pārsteigumi gan no skolēniem, gan vecākiem. Visa skolas saime iesaistījās skolotāju dienas organizēšanā. Skolotājiem tika parādīts  neliels koncerts, kurā gan skolēni, gan vecāki  ar mīļiem sveicieniem sveica skolotājus Skolotāju dienā.  Skolotāju priekšā ar sirsnīgām dziesmām uzstājās skolas koris un ansamblis. 2. klases skolēni sagatavoja skolotājiem  atraktīvu deju. Kā jau visos svētkos skolotājus sveica teātra pulciņš. Šogad  arī vecāki pārsteidza ar savu priekšnesumu, viņi dziedāja aizkustinošu dziesmu. Skolas parlamenta patstāvīgi uzņemtā īsfilma neatstāja vienaldzīgu nevienu skolotāju. Pacilātā svētku atmosfērā skolā valdīja visu dienu.

 9. klases skolēniem un vecākiem  tā bija satraucoša un atbildīga diena – iespēja iejusties skolotāju lomā, sagatavojot un vadot mācību stundas.  9. klases skolēni un vecāki ļoti nopietni gatavojas mācību stundām un rūpējas par kārtību skolā, kā arī par skolotāju labsajūtu.

Pateicāmies visiem mūsu skolas vecākiem, skolēniem, skolēnu parlamentam un skolas padomei par visiem pārsteigumiem visas dienas garumā un  patiesu svētku sajūtu!

Autors: Lāču pamatskolas  skolotāja Elvīra  Osipova