Skolotāju diena Lāču pamatskolā

Katru gadu Skolotāju diena Lāču pamatskolā ir emocijām pārpildīta diena, kad pedagogi ir īpaši lutināti. Jau no paša rīta skolas foajē skanēja skaista mūzika. Pie galvenajām ieejas durvīm pedagogus sagaidīja skaisti un solīdi devītklasnieki ar īpašu pārsteigumu: katram skolotājam tika pasniegts ar puķīti izrotāts bumbieris, kur klāt bija pierakstīts novēlējums.

Šajā dienā skolēni ieradās skolā agrāk nekā parasti, lai izmantotu izdevību un no paša rīta pārsteigtu savu mīļāko skolotāju ar ziediem, atklātni, vai vienkārši mīļiem vārdiem.

Vēlāk brīnišķīgais rīts turpinājās ar nelielu, bet sirsnīgu koncertu. Viens no patīkamākajiem pārsteigumiem bija Ināras Miglānes vizīte un apsveikums pedagogiem. Liels paldies Naujenes pagasta pārvaldes vadītājai par uzmanību, mīļiem vārdiem un dāvanu.

Skaistus vārdus skolotājiem sagatavoja arī devītās klases skolēni, kuri vadīja svētku pasākumu. Skolas ansamblis un popgrupa iepriecināja ar jaunām dziesmām. Bet pats īpašākais bija tas, ka skolotāju sirdis sāka uztrauktāk pukstēt krūtīs, kad dzirdēja 8.klases skolnieces Darjas Piļušinas veltīto dziesmu skolotājiem. Skolas teātra pulciņš aizraujoši un jautri atgādināja pedagogiem par skolas ikdienām, emocionāliem un smieklīgiem momentiem.

Jau otru gadu Lāču pamatskolā Skolotāju dienā stundas vada drošas, aktīvas, radošas mammas un vecmāmiņas. Paldies vecākiem, kas strādāja šajā dienā mūsu vietā! Jūs piedzīvojāt īstu skolas ikdienu.

Paldies skolas padomei par saldu un skaistu dāvanu un par mīļiem vārdiem no mūsu skolas bērniem un viņu vecākiem! Paldies Annai Kondrašenkovai par 9. klases sagatavošanu svētkiem, Zitai Nitišai par ansambļa, popgrupas skaistajām dziesmām un Darjas Piļjušinas emocionālo dziedājumu, un Gaļinai Naumuškinai par teātra pulciņa sagatavošanu svētkiem! Paldies mūsu bijušajai kolēģei Gaļinai Gedrovičai – Juragai, par to, ka atceras par skolu un vienmēr ir gatava iepriecināt mūs ar savu klātbūtni!

Jūs visi kopā radījāt mums svētku sajūtu. Jums tas izdevās!