Skolotāju diena Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis”

Ar darbu Jums ir pilnas rokas,

Ar labiem vārdiem pilna sirds.

Ik zars no Jūsu dzīves koka,

Tik brīnumjaukos ziedos mirdz. (A.Rode)

Pirmajās oktobra brīvdienās svin brīniškīgus svētkus-Skolotāju dienu. Skolotāja lomu nevar novērtēt. No viņa viedīguma, pacietības un uzmanības pret iekšējo bērna pasauli ir atkarīga laimīga bērnība un katra bērna turpmākais liktenis. Lielisks bērnības laiks atstāj labas atmiņas, sākot ar bērnudārzu. Un katrs, kurš ir apmeklējis pirmsskolas iestādi atceras savu skolotāja vārdu.

Mūsu bērnudārzs arī nosvinēja brīņišķīgus svētkus-Skolotāja dienu. Svētki sākās ar skaistiem M. Briedes vārdiem:

Saulespuķe dzīves vidū-

Mana skolotāja.

Mēs kā mazi zvirbulēni

Sēklas uzknābājam.

Visi bērni, no katras grupas, ar mīlestību iemācījās dejas un dziesmas. Bija ļoti jautri un aizkustinoši vērot bērnu uzstāšanos. Viņi ļoti centās iepriecināt savus skolotājus. Tāpat ir jāatzīmē, ka mūsu bērnudārzā strādā brīnišķīgi skolotāji. Šogad naudas balvu  ieguva skolotāja Ņina Ļipina, par ilggadēju ieguldījumu bērnu attīstīšanā un audzināšanā un mūsu aktīvā un mērķtiecīgā vadītāja, Anna Vaidere, kura šogad atzīmē sava pedagogiskā darba 30 gadu jūbileju. . Tāpat tika atzīmēti divi skolotāji, kuri nostrādāja bērnudārzā 10 gadus, tās ir Jūlija Ņikitina un Oksana Tjušina.

 

Skolotāja Tatjana Rušeniece