Skolotāju diena Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”

Mes esam līdzīgi kokiem,

bet dzīvojam ne ar lapām, kas krīt,

dzīvojam ar pumpuriem un ar ziediem,

ar domām, ko labu paveiksim rīt.

/K. Apškrūma/

Skolotāju diena – viens no siltākajiem, aizkustinošākajiem rudens svētkiem. Tāpēc piektdien, 29. septembrī, Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” pulcējās visi bērni, lai dāvinātu priecīgu noskaņojumu visam kolektīvam šajā rudenīgajā dienā. Gan lielie, gan mazie mūsu audzekņi skandēja dzejoļus, dziedāja dziesmas un izteica mīļus vārdus un milzīgu paldies. Katrs pārsteidza savus skolotājus ar rudenīgiem ziediem un mīļu buču uz vaiga.

Sirsnīgs sveiciens Skolotāju dienā!