Skrien visa Latvija, skrien arī Lāču pamatskola.

Vēsā aprīļa svētdienā, kad pārējie palika siltajās mājās, Lāču pamatskolas visaktīvākie un  sportiskākie skolēni devās uz Daugavpili, lai piedalītos visas Latvijas skrējienā. Skrējienā piedalījās Milana Filatova, Viktorija Daņilova un Ksenija Semjonova (1.klases audzēknes), Alīna Ļeonova un Maksims Petrovs (3.klases audzēknes), Dmitrijs Petrovs un Maksims Batalovs (5.klases audzēkni). Bērni jauki pavadīja laiku, saņēma medaļas un  arī saldās dāvanas. Paldies skolas direktoram Andrim Meškovskim par skolēnu  organizēšanu un finansiālo atbalstu, dalībai šajā akcijā! Pateicāmies vecākiem par atsaucību un par to, ka atbalstījāt savus bērnus! Esam apņēmības pilni arī nākamgad  kuplākā skaitā doties uz šo pasākumu!