Sporta svētki lieliem un maziem

15.aprīlī Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē notika sporta svētki. Audzekņi no grupas „Mārītes” un „Pienenītes” aicinaja savus tēvus uz jautru ceļojumu uz Afriku. Atsaucība bija pārsteidzoši liela. Skolotājas aicināja vecākus kopā ar savām atvasītēm piedalīties gan sporta aktivitātes, gan dažādās rotaļās.

Paldies visiem vecākiem un vecvecākiem, kuri atrada laiku piedalīties šajā pasākumā, dāvājot prieku sev un saviem bērniem!