Starpinstitucionālā sadarbība bērnu kultūrmantojuma vērtību saglabāšanai mūzikas audzināšanā

Mūzika bērnu dzīvē ieņem ļoti svarīgu lomu, jau kopš agras bērnības tā palīdz viņiem labāk attīstīties. Bērni labprāt kustas mūzikas pavadījumā un spēlē muzikālās spēles. Pirmām kārtām, tas ir saistīts ar to, ka mūzika labvēlīgi ietekmē bērnu emocionālo stāvokli. Bērni, kuriem ir daudz pozitīvu emociju, daudz ātrāk apgūst jaunu mācību materiālu, ātrāk iepazīst apkārtējo vidi, labāk attīstās fiziski un garīgi.
Š.g. 25.janvārī, turpinot starpinstitucionālās sadarbības veicināšanu starp pirmsskolas iestādi un Naujenes Mūzikas un mākslas skolu, Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestādē ar muzikālu priekšnesumu “Minjona dzimšanas diena” viesojās Naujenes Mūzikas un mākslas skolas klavierspēles nodaļas skolotāji un labākie audzēkņi. Pasākuma mērķis: starpinstitucionālās sadarbības veicināšana pirmsskolas vecuma bērnu kultūrmantojuma vērtību saglabāšanai mūzikas audzināšanā.
Koncerta laikā bērniem bija lieliska iespēja sadzirdēt klavieru skaņas. Jaunie mūziķi atskaņoja gan klasiska žanra skaņdarbus, gan arī pieskaras džeza ritmiem, savukārt skolotāji sagatavoja dažādus ritmiskus uzdevumus mazajiem klausītājiem. Bērni uzzināja, kā rodas skaņa klavierēs, ceļoja mūzikas instrumentu pasaulē un pildīja ritma uzdevumus.
Uz jautājumu, kāpēc cilvēkam ir vajadzīga mūzika, Naujenes Mūzikas un mākslas skolas skolotāji atbild: “Tā ir vislabākais veids parādīt savas emocijas, jūtas un attieksmi pret apkārtējo pasauli. Mūzika disciplinē, attīsta un rada īstu prieku gan izpildītājam, gan arī klausītājam”.
Kā sacījis Dmitrijs Kabaļevskis: „Mūzika dzimst trīs reizes: pirmoreiz komponistā, otrreiz – atskaņotājā, trešo reizi – klausītāju sirdīs…”
Koncertā piedalījās skolotājas Valentīna Bagirjane, Jekaterina Semjonova un klavierspēles nodaļas audzēkņi: 4.klases audzēkne Jūlija Boliņa, 3.klases audzēkne Alisija Ovčiņņikova un 6.klases audzēkne Anastasija Paškeviča.