Statistika

Skolēnu skaits pa klasēm: 2018./2019. m.g.

Klase Skolēnu skaits
1.klase 14
2. klase 14
3. klase 15
4.  klase 15
5. klase 7
6.  klase 8
7. klase 10
8. klase 15
9. klase 13

 

 

Interešu izglītība

 

Nr. p.k. Programmas nosaukums Skolotājs
1. “Vides pētnieki” Nataļja Laitāne
2. Tautas dejas Iveta Meškovska
3. Floristika Ināra Parfjonova
4. Sporta spēles Raivis Kokins
5. Koris  

Zita Nitiša

6. Vokālais ansamblis
7. Pop-grupa
8. Jaunais aktieris Gaļina Naumuškina
9. “Ar bērna acīm” Anna Koroļkova

 

Skolā darbojas pirmsskolas izglītības grupa “Lāčuks”  bērniem no 3-7  gadiem.