Statistika

 

Izglītojamo skaits pa klasēm:

Klase Izglītojamo skaits
1.klase 15
2.  klase 14
3. klase 14
4. klase 14
5. klase 16
6.klase 7
7. klase 10
8. klase 13
9.  klase 15

Interešu izglītība

 

Nr. p.k. Programmas nosaukums Skolotājs
1. “Vides pētnieki” Nataļja Laitāne
2. Tautas dejas Iveta Meškovska
3. Floristika Ināra Parfjonova
4. Sporta spēles Raivis Kokins
5. Koris

Zita Nitiša

6. Vokālais ansamblis
7. Pop-grupa
8. Jaunais aktieris Gaļina Naumuškina
9. “Ar bērna acīm” Anna Koroļkova

Skolā darbojas pirmsskolas izglītības grupa “Lāčuks”  bērniem no 3-7  gadiem. Grupā ir 14 audzēkņi.