Svētki Lāču pamatskolas skolotājiem

Nedēļas nogalē, 30. septembrī, skolā valdīja liela rosība, jau no agra rīta skolā virmoja rudens ziedu smarža. Skolēni pateicās saviem skolotājiem. Svētku atmosfēra valdīja visu dienu, skolotāji tika aicināti uz skolas zāli uz Skolotāju dienas pasākumu.

Pasākuma laikā skolēni dziedāja, rādīja sagatavotos priekšnesumus. Skolā bija ieradies karalis ar kalponēm, kuram grūtības sagādā matemātika. Kā skolā mācās rūķīši mums pavēstīja 2. klases skolēni, īpaša dāvana bija no pirmklasniekiem, tā bija viņu pirmā uzstāšanās, viņi tika uzņemti jauno aktieru saimē. Skolā  ciemojās pagājušā mācību gada absolventi.

Pateicamies  9. klases skolēniem, viņu vecākiem un klases audzinātājai S.Kardelei par sagādāto pārsteigumu. Skolotāju kolektīvs pateicas saviem skolēniem par svētku atmosfēru, sirsnīgajiem apsveikuma vārdiem.

Direktora vietniece audzināšanas jomā Z.Šumska