Svētku dievkalpojumi Daugavpils novada dievnamos

AMBEĻU pagasts
Ambeļu Svētā Jura Romas katoļu baznīca
24.12. Svētku dievkalpojums plkst. 20.00
26.12. Svētku dievkalpojums plkst. 9.00
1.01. Svētku dievkalpojums plkst. 9.00

Augškalnes Svētās Ģimenes Romas katoļu baznīca
25.12. Svētku dievkalpojums plkst. 7.00.
30.12. Svētku dievkalpojums plkst. 12.00

LAUCESAS pagasts
Laucesas Svētā Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca
24.12. Svētku dievkalpojums plkst. 19.00
25.12. Svētku dievkalpojums plkst. 11.00
1.01. Svētku dievkalpojums plkst. 11.00

VIŠĶU pagasts
Višķu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca
24.12. Svētku dievkalpojums plkst. 18.00
25.12. Svētku dievkalpojums plkst. 10.30
26.12. Svētku dievkalpojums plkst. 10.30
1.01. Svētku dievkalpojums plkst. 10.30

KALUPES pagasts
Kalupes Vissvētākā Altāra Sakramenta Romas katoļu baznīca
24.12. Kristus Dzimšanas svētku Ganiņu sv. Mise
Plkst. 16.30 svētku iezvanīšana
Plkst 17.00 sv.Mise
25.12. Kristus Dzimšanas svētku dievkalpojums plkst. 8.00
26.12. Otrie Ziemassvētki plkst. 12.30
27.12. Sv. apustulis un evaņģēlists Jānis, vīna un dzērienu svētīšana plkst 8.00
30.12. Sv. Ģimene plkst. 12.30
31.12. Pateicības dievkalpojums plkst. 17.00
1.01. Vissvētākā Jaunava Marija – Dieva Māte plkst. 12.30

DUBNAS pagasts
Dubnas Vissvētās Jēzus Sirds (Varšaveņa) Romas katoļu baznīca
24.12. Kristus Dzimšanas svētku Ganiņu sv. Mise plkst. 10.00

LĪKSNAS pagasts
Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca
24.12. Ziemassvētku vigīlija
Plkst. 18.30 – Ziemassvētku garīgās dziesmas
Plkst. 19.00 – Svinīgs Ziemassvētku dievkalpojums
25.12. Kristus dzimšanas svētki
Plkst. 9.30 – Svinīgs Ziemassvētku dievkalpojums
26.12. Sv. Stefana svētki
Plkst. 9.30 – Sv. Mise, auzu svētīšana
30. 12. Sv. Ģimenes svētki
Plkst. 9.30 – Sv. Mise, svētība ģimenēm
Plkst. 16.00 – Sv. Mise bērniem
31.12. Vecā gada noslēgums
Plkst. 17.00 – Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana, adorācija
Plkst. 18.00 – Sv. Mise par labdariem, pateicības himna „Dievs, mēs tevi slavējam”
1.01. Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva Māte
Plkst. 08.30 – Adorācija
Plkst. 09.30 – Himna “Nāc, Svētais Gars” Sv. Mise
6.01. Kunga Epifānija
Plkst. 09.30 – Sv. Mise

NĪCGALES pagasts
Nīcgales Dievmātes dzimšanas Romas katoļu baznīca
24.12. Ziemassvētku vigīlija
Plkst. 13.00 – Ziemassvētku garīgās dziesmas
Plkst. 13.30 – Svinīgs Ziemassvētku dievkalpojums
25.12. Kristus dzimšanas svētki
Plkst.12.00 – Svinīgs Ziemassvētku dievkalpojums
1.01.Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva Māte
Plkst. 12.00 – Himna “Nāc,Svētais Gars”, Sv. Mise ar laulības solījumu atjaunošanu
6.01. Kunga Epifānija
Plkst. 12.00 – Sv. Mise

DEMENES pagasts
Demenes Vissvētās Jēzus sirds Romas katoļu baznīca
24.12. Svētku dievkalpojums plkst. 20.30
25.12. Svētku dievkalpojums plkst. 10.30
1.12. Svētku dievkalpojums plkst. 10.30

Zemgales Svētā Krusta pagodināšanas baznīca
24.12. Svētku dievkalpojums plkst. 18.00

Kumbuļu Dieva žēlastības Romas katoļu kapela
24.12. Svētku dievkalpojums plkst. 16.00

SILENES pagasts
Silenes Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca
24.12. Svētku dievkalpojums plkst. 14.00
25.12. Svētku dievkalpojums plkst. 8.00
1.12. Svētku dievkalpojums plkst. 14.00

MEDUMU pagasts
Medumu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca

24.12. Svētku dievkalpojums plkst. 21.00
25.12. Svētku dievkalpojums plkst. 13.00
1.01. Svētku dievkalpojums plkst. 13.00
SVENTES pagasts
Sventes Svētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca
24.12. Svētku dievkalpojums plkst. 17.00
25.12. Svētku dievkalpojums plkst. 9.00
1.01. Svētku dievkalpojums plkst. 9.00

NAUJENES pagasts
Jezupovas Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca
24.12. Svētku dievkalpojums plkst. 18.00
25.12. Svētku dievkalpojums plkst. 10.00
26.12. Svētku dievkalpojums plkst. 10.00
31.12. Svētku dievkalpojums plkst. 17.00

Spruktu Svētā Antona Romas katoļu baznīca
24.12. Svētku dievkalpojums plkst. 15.00

SALIENAS pagasts
Jaunbornes Svētā Krusta atrašanas Romas katoļu baznīca
25.12. Svētku dievkalpojums plkst. 9.30
31.12. Svētku dievkalpojums plkst. 21.30

TABORES pagasts
Elerņas (Elkšņu) Kunga Jēzus debeskāpšanas baznīca
24.12. Svētku dievkalpojums plkst 21.00
31.12. Svētku dievkalpojums plkst. 8.00

VECSALIENAS pagasts
Sīķeles luterāņu baznīca
25.12. Svētku dievkalpojums plkst. 12.00