Svētku laiks Naujenes pamatskolā

Svētki atnāk un aiziet, bet paliek prieks par svecēm, egli, dāvanām, par sirdi, ko cilvēks neaizliedz, dvēselei mācot būt baltai. Un tad nav svarīgi: ir vai nav sniegs, jo ceļš ir atvērts gaišākām domām…   /Māra Sviķe/                                                                                                            

Kad gaisā sāk virmot mandarīnu smarža, kad egles mežā sāk izstarot brīnišķīgu, zaļu gaismu un kad naktis ir visgarākās un zvaigznes visspožākās, mēs sākam just Ziemassvētku un Jaunā gada tuvošanos. Svētki ir kā atelpas brīdis, kā atskatīšanās uz paveikto, jo četras Adventes nedēļas paskrien intensīvā mācību darbā.

21.decembrī gandrīz nemanot klāt bija tas mirklis, kad varēja uzskatāmi redzēt pirmā semestra darba rezultātus.  Ziemassvētku pasākums Naujenes pamatskolā tika aizvadīts ar pozitīvām emocijām un dzirkstošu prieku. Skolēni, lieli un mazi, saņēma savas Ziemassvētku tūtas, skolas kolektīvam nodeva laba vēlējumus Jaunajā gadā, bet pats galvenais – guva skaistuma, labestības un prieka pārdzīvojumu pie grezni pušķotās skolas eglītes.

Šajā dienā Ziemassvētki skolā bija sabraukuši ar skanīgām dziesmām, kuras mums visiem par prieku izdziedāja 1. –  6. kl. koris, vokālais ansamblis “Spurgaliņas” un “Ķipariņi”, soliste Santa BULE (sk. Līvija KOROĻKOVA). Svētkus skolas zāle ar raitu dejas soli ierībināja 1. – 2.kl.un 3.- 4. kl. dejotāji (sk. Anita SMANE). Koncerts uzbūra pirmssvētku noskaņojumu, iesildīja sirdi un palīdzēs pārziemot ar prieku. Paldies visiem labajiem gariņiem, kuri palīdzēja tapt šiem svētkiem! Negaidīts pārsteigums šajā dienā bija 1. klases skolēniem, jo katrs šīs klases audzēknis saņēma Ziemassvētku vecīša vēstuli.

Ziemassvētkos un Jaunajā gadā visus sveica skolas galvenais rūķis un brīnumdaris jeb skolas direktors Pāvels BROVKINS.

Naujenes pamatskolas skolēnus apciemoja arī Ziemassvētku vecīša palīgi – rūķi, kuri pasniedza Ziemassvētku dāvanas, kuras bija jānopelna, darbojoties kopā ar rūķiem jautrās svētku aktivitātēs. Paldies 9.kl. rūķiem un rūķu audzinātājai Zinaīdai PAULIŅAI par dažādām interesantām un aizraujošām aktivitātēm, kurās tika iesaistīti visi skolēni!

Ziemassvētki paskrējuši, kā Ziemassvētku vecīša straujie ziemeļbrieži, taču paliek prieks, sirsnīgas atmiņas un pārliecība par to, ka Ziemassvētku miers, gaišums un labestība mūsu dvēselēm māca būt baltām…

Lai Ziemassvētku gaisma neizgaist ikdienas sīkumos un steigā, lai Jaunais gads sirdī iemet baltu zvaigžņu klēpi, kas sniedz brīnumainu spēku! Lai rokas un prāts gurst tīkamā darbā, bet spēkus, lai atjauno tuvu un mīļu cilvēku klātbūtne!

Fotogalerija