Naujenes tautas bibliotēka

Vadītāja: Diāna ČIŽEVSKA
Adrese: Daugavas iela 31A, Kraujas ciems, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5462
Tālrunis: 6 54-50246,
E-pasts: biblioteka@naujene.lv, naujenes.biblioteka@inbox.lv

Personas datu apstrādes Pārzinis: Augšdaugavas novada pašvaldība, (Naujenes tautas bibliotēka, reģistrācijas Nr. 90000073501, Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pagasts,  Augšdaugavas novads, LV 5462, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv)

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:  datuaizsardziba@augsdaugavasnovads.lv, tālr.: 65422212

Personas datu aizsardzības politika: šeit

STRUKTŪRA UN DARBA LAIKS

PAKALPOJUMI

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

JAUNIEGUVUMI

ELEKTRONISKAIS KATALOGS

STATISTIKA

Naujenes tautas bibliotēka ir Naujenes pagasta pārvaldes struktūrvienība, dibināta 1955. gadā. 2016. gadā bibliotēka ir akreditēts uz 5 gadiem.

Bibliotēkas funkcijas:
– Saglabāt un darīt pieejamākus sabiedrībai bibliotēkā esošos informācijas krājumus un kultūras vērtības.
– Nodrošināt iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un bibliografēšanu.
– Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus.

 

IZKRĀSO NAUJENI (.pdf) – Grāmata bērniem

Naujenes tautas bibliotēkas reglaments
Naujenes tautas bibliotēkas struktrūra

Naujenes tautas bibliotēkas 2022. gada darbības pārskats 

Naujenes tautas bibliotēkas 2021. gada darbības pārskats  

Naujenes tautas bibliotēkas 2020. gada darbības pārskats

Naujenes tautas bibliotēkas 2019. gada darbības pārskats

Naujenes tautas bibliotēkas 2018. gada darbības pārskats

Naujenes tautas bibliotēkas 2017. gada darbības pārskats

Naujenes tautas bibliotēkas 2016. gada darbības pārskats
Naujenes tautas bibliotēkas 2015.gada darbības pārskats
Naujenes tautas bibliotēkas 2014.gada darbības pārskats
Naujenes tautas bibliotēkas 2013.gada darbības pārskats
Naujenes tautas bibliotēkas 2012.gada darbības pārskats
Naujenes tautas bibliotēkas 2011.gada darbības pārskats
Naujenes tautas bibliotēkas 2010.gada darbības pārskats
Naujenes tautas bibliotēkas 2009.gada darbības pārskats
Naujenes tautas bibliotēkas 2008.gada darbības pārskats
Naujenes tautas bibliotēkas 2007.gada darbības pārskats
Naujenes tautas bibliotēkas 2006.gada darbības pārskats