Tiks parakstīts nodomu protokols ar Vācijas sadarbības partneriem

No 4.līdz 6.janvārim Daugavpils novadā viesosies Vācijas Republikas Internacionālās Savienības e.V.Ziemeļu nodaļas pārstāvji ar mērķi parakstīt Sadarbības nodomu protokolu ar Daugavpils novada domi. Jāatzīmē, ka Daugavpils novadam ar e.V.Ziemeļu nodaļu ir jau ilggadēja un  cieša sadarbība. Lai gan līdzšinējais Sadarbības nodomu protokols noslēdzās 2016.gadā, abas puses ir ieinteresētas šo partnerību turpināt.

Vizītes ietvaros, 5.janvārī ir ieplānots  Naujenes pagasta pārvaldes, Naujenes pamatskolas un Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” apmeklējums, tikšanās ar Sociālā dienesta un bāriņtiesas pārstāvjiem, kā arī sarunas par aktivitāšu plānošanu nākamajam sadarbības līguma periodam. 6.janvārī notiks tikšanās Daugavpils novada domē, kur tiks parakstīts Sadarbības nodomu protokols.

Sadarbības nodomu protokols paredz jauniešu apmaiņas pasākumus Latvijā un Vācijā, pilsoniskās iniciatīvas veicināšanu, speciālistu profesionālās kompetences paaugstināšana un pieredzes apmaiņu starp audžuģimenēm.

Laipni aicinām preses pārstāvjus piedalīties Sadarbības nodomu protokola parakstīšanas brīdī, kas notiks 2017.gada 6.janvārī plkst. 9.00 Daugavpils novada domes sēžu zālē. 

Foto – Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore V.Kezika un Internacionālās Savienības e.V. Ziemeļu nodaļas direktors U.Hince paraksta sadarbības nodomu protokolu 2015.gadā