Topošie pirmklasnieki iepazinās ar skolu

Topošiem pirmklasniekiem ļoti nepieciešami pasākumi, kas veicina interesi par skolas dzīvi. 11.novembrī Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” 22  6.g. audzēkņi kopā ar savām skolotājām  viesojās Naujenes pamatskolā. Skolas kolektīvs ar prieku sveica bērnus un iepazīstināja ar skolu un tam iespējām. Mazajiem ciemiņiem tika sagatavoti daudzi parsteigumi: koncerts, jautrā vingrošana, cepumu cepšana, interesanti eksperimenti, saldie cienasti un lieliskas dāvanas.Bērniem patika viss-gaišas modernas telpas, sirsnīgi skolotāji, jauks direktors. Pēc saturīgi pavadīta laika, priecīgā noskaņojumā mūsu bērni devās uz bērnudārzu, lai rudenī atkal atgrieztos skolā, jau kā skolēni!