Tradicionālie pasākumi

Zinību diena
Skolotāju diena
Miķeļdienas izstāde
LR Proklamēšanas diena

Svētvakars

Jaungada karnevāls
Ābeces svētki
Meteņi
Sv.Valentīna diena
Lieldienu pasākumi

Mātes diena
Meža un dārza diena
4.klases izlaidums
Pēdējais zvans 9.kl.
Pateicības diena
9.klases izlaidums

Mācību ekskursija rudenī

Ekskursija pavasarī
(Sprīdīši)