Trauksmes cēlēji

Trauksmes celšanas likuma mērķis ir veicināt, lai sabiedrības interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, un nodrošināt trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī trauksmes cēlēju pienācīgu aizsardzību.
Iekšējā trauksmes celšanas sistēma Daugavpils novada pašvaldībā: apstiprināta ar Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 2019.gada 30.oktobra rīkojumu Nr.57 “Par Iekšējās trauksmes celšanas sistēmas apstiprināšanu”, kontaktpersona: Vija Jegorova, trauksme@daugavpilsnovads.lv (iekšējā trauksmes celšanas sistēma, trauksmes cēlāja ziņojuma veidlapa (docx))

Iekšējā trauksmes celšanas sistēma Naujenes pagasta pārvaldē apstiprināta ar pagasta pārvaldes vadītājas rīkojumu Nr.1.11/82 “Par Iekšējās trauksmes celšanas sistēmas apstiprināšanu”

Iespēja ziņot par pārkāpumiem: Kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos:
Naujenes pagasta pārvaldē,

Naujenes mūzikas un mākslas skolā,

Lāču pamatskolā,

Naujenes pamatskolā,

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”

Ērika Karņicka
trauksme@naujene.lv
iekšējā trauksmes celšanas sistēma
trauksmes cēlāja ziņojuma veidlapa (docx)
Trauksmes cēlēju kontaktpunkts Valsts kancelejā

Trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšana, atbilstošo kompetento institūciju noteikšana
Asnate Sikorska
105. kabinets, Brīvības bulvāris 36, Rīga
Tālr.: 67082837
E-pasts: trauksme@mk.gov.lv

Metodiskais atbalsts un trauksmes cēlēju tiesību aizsardzība
Inese Kušķe
Tālr.: 67082910
E-pasts: Inese.Kuske@mk.gov.lv