Uzaicinājums labas gribas cilvēkiem!

Jezupovas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu draudze 2012.gadā pieņēma lēmumu uzsākt jaunas draudzes dzīvojamās mājas celtniecību, jo vecā draudzes dzīvojamā māja dzīvošanai nederīga. 2012.gadā Daugavpils novada domes būvvalde deva atzinumu, kurā teikts, ka atļauj veikt šādu būvniecību īpašumā „Pēteri”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā.

2013.gadā Jezupovas draudze pasūtīja Tehnisko projektu, kurš tika izstrādāts un saskaņots ar visām nepieciešamajām institūcijām Visi iepriekšminētie darbi tika paveikti par draudzes līdzekļiem.

2014.gadā, pateicoties sponsoriem un ziedotājiem, draudze ielika jaunās mājas pamatus.

—–Ar sponsoru un ziedotāju atbalstu, 2015.gadā tika uzbūvētas mājas sienas un uzlikts jumts, veikta jumta apdare.

 Mēs ceram, ka draudzes locekļi un viesi to ir pamanījuši, jo lielākā daļa no viņiem ir ziedojuši savus līdzekļus šim nolūkam. Ir liela daļa Jezupovas draudzes locekļu, kuri šādu vai tādu apstākļu dēļ neapmeklē Jezupovas draudzes baznīcu un, iespējams, nav dzirdējuši par notikušo. Tas attiecas uz attālākajiem pagasta ciemiem, kuriem tuvāk vai taisnāk nokļūt uz citām baznīcām. Atcerēsimies tikai to, ka Jezupovas prāvests mums ir viens un vajadzības gadījumā, pārsvarā visi vēršamies pie draudzes prāvesta, kurš nevienam neatsaka nokrustīt bērniņu, salaulāt jaunus cilvēkus vai izvadīt pēdējā gaitā aizgājējus.

Mēs, Jezupovas draudzes valde, aicinām visus Jezupovas, Spruktu draudžu locekļus un pārējos labas gribas cilvēkus saliedēties kopīgam mērķimpalīdzēt  uzcelt un iekārtot dzīvojamo māju draudzes prāvestam. Šogad mēs vēl esam parādā par jumta uzlikšanu bet tuvākajā nākotnē vajadzētu domāt par logu, durvju ielikšanu un santehnikas sakārtošanu.

Ļoti aicinām visus labas gribas cilvēkus kuri varbūt aizmirsuši, vai neziņas dēļ vēl 2015.gadā nav ziedojuši savu daļu ( valdes lēmums – 100 EUR no ģimenes vai 50 EUR no atsevišķi dzīvojoša iedz. gadā)   draudzes mājas celtniecībai, izdarīt to samaksājot tieši draudzes grāmatvedei, vai arī pārskaitot uz draudzes kontu (Reģ. Nr. 90000834893, konta LV76 KBRB1111225167001 Trasta Komercbanka) ar norādi draudzes mājas celtniecībai.

Ļoti lūdzam atsaukties un palīdzēt.

Ar cieņu,                                                                       Draudzes valde.