Uzņēmējdarbība

Naujenes pagastā ir labvēlīga uzņēmējdarbības vide. Pagasta teritorijā darbojas 43 komercsabiedrības.

Raksturīgākās uzņēmējdarbības nozares:
kokapstrāde,
graudu pārstrāde,
būvniecība, t.sk., ceļu būvniecība,
mēbeļu izgatavošana,
transporta pakalpojumi un remontdarbi,
kūdras ražošana,
metālapstrāde,
komunālie pakalpojumi, ģeoloģijas pakalpojumi,
tūrisms u.c.

Tāpat pagasta teritorijā izveidotas 18 tirdzniecības vietas (veikali), aptieka, degvielas uzpildes stacija.
Naujenes pagastā ir 40 zemnieku un 45 piemājas saimniecības, kuras ražo lauksaimniecības produkciju ar kopējo zemes platību 1780 ha. Lielākā saimniecība – 385 ha, mazākā – 2,6ha.

Galvenie ražošanas virzieni:
graudkopība – nodarbojas 9 saimniecības,
piena ražošana – 11 saimniecības,
gaļas ražošana – 12 saimniecības,
dārzeņkopība – 2 saimniecības,
augļkopība – 5 saimniecības,
netradicionālā lauksaimniecība – 4 saimniecības,
aitkopība – 6 saimniecības.

ELFLA pasākumos no 2006.gada līdz 2013.gadam veiksmīgi startēja 24 saimniecības, kuras realizēja 37 projektus saimniecību attīstībai.
Aktīvākās: zemnieku saimniecība „Bebri”, zemnieku saimniecība „Vecpils”, zemnieku saimniecība „Smilgas”, zemnieku saimniecība ‘Aizsili”.
Lauku attīstības jautājumos zemniekus un zemes īpašniekus pagastā konsultē Daugavpils novada lauku attīstības konsultants.

Daugavpils novada Naujenes pagasta uzņēmēju saraksts