Uzvarējām kopā ar Zviedru bērnu literatūras varoņiem

Sagaidot Zviedrijas nacionālo dienu Latgales Centrālā bibliotēka rīkoja zīmējumu konkursu par tēmu “Mans mīļākais varonis zviedru bērnu literatūrā”. Konkursā piedalījās 64 bērni un pieci no tiem ir Lāču pamatskolas 4. klases audzēkņi. Vizuālās mākslas skolotājas Annas Koroļkovas vadībā bērni uzzīmēja mīļākos zviedru bērnu literatūras varoņus:  Karlsonu, Pepiju Garzeķi un  Emīlu no Lennebergas. Divas mūsu skolnieces – Alisija Ovčiņņikova un Viktorija Silova – kļuva par šī konkursa  laureātēm. Apsveicam jūs, radošas meitenes, ar panākumiem!

6.jūnijā Latgales Centrālajā bibliotēkā tika organizēts pasākums, kurā piedalījās visi zīmējumu autori. Laureātus sagaidīja īpašas dāvanas – grāmatas un atzinības raksti. Zviedrijas Karalistes vēstniecība Latvijā iepriecināja visus konkursa dalībniekus ar saldu pārsteigumu. Pasākuma noslēgumā bērniem tika demonstrēta multiplikācijas filma “Karlsons, kas dzīvo uz jumta”.

Paldies pasākuma organizatoriem un Zviedrijas Karalistes vēstniecei Annikai Jaganderei par siltiem vārdiem, dāvanām un pārsteigumu! Liels paldies mūsu vizuālās mākslas skolotājai Annai Koroļkovai par aktīvu un radošu darbu.

Direktora vietniece audzināšanas jomā Jeļena Ovčiņņikova