Vakance Naujenes novadpētniecības muzeja krājuma glabātāja amatam

DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDE, Reģ.Nr.90000295873

izsludina vakanci  MUZEJA KRĀJUMU GLABĀTĀJA amatam (amata kods pēc profesiju klasifikatora – 2621 03)

 

D a r b a  p a m a t p i e n ā k u m i:

 • Nodrošināt muzeja krājuma uzskaiti atbilstoši LR Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumu Nr. 956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” prasībām, kā arī nodrošināt muzeja krājuma uzskaites dokumentācijas kārtošanu un saglabāšanu.
 • Veikt krājuma uzraudzības, uzskaites, glabāšanas darbu un koordinēt restaurēšanas darbu.
 • Organizēt muzeja krājuma komisijas darbu, sagatavojot dokumentus krājuma priekšmetu iepirkšanai, kā arī dokumentējot krājuma komisijas sēdes.
 • Veikt zinātniski pētniecisko darbu par apstiprinātu tēmu saskaņā ar muzeja darba plānu.
 • Vadīt ekskursijas muzejā un ārpus muzeja.
 • Saskaņā ar muzeja krājuma digitalizācijas politiku, veikt darbu pie Nacionālā muzeju kopkataloga (krājuma priekšmetu fotografēšana, skenēšana, iegūto materiālu apraksts un ievietošana Nacionālajā muzeju kopkatalogā).

P r a s ī b a s  k a n d i d ā t i e m:

 • augstākā izglītība vēstures, kultūrvēstures vai mākslas jomā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • izpratne par muzeju krājuma priekšmetiem, to vēsturisku analīzi un novērtēšanu;
 • ļoti labas prasmes strādāt ar mūsdienu IT, fototehniku, e-prasmes ;
 • spēja organizēt savu darbu, strādāt komandā un uzņemties atbildību;
 • labas komunikācijas un sadarbības spējas.

D a r b a   v i e t a   u n   l a i k s:

 • darba vietas adrese: Naujenes Novadpētniecības muzejs, Skolas iela 1, Naujene, Daugavpils novads. Pilna slodze. Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

P i e t e i k u m a   d o k u m e n t i:

 • motivēts pieteikums;
 • CV;
 • izglītības apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 2.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules.

 

Interesentus pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt uz Daugavpils novada Kultūras pārvaldes e-pastu ingrida.semjonova@dnkp.lv vai iesniegt personīgi pēc adreses Dobeles iela 30, Daugavpils, 2 stāvs, vadības daļā līdz š.g. 6.martam. Tālruni uzziņām 65471321, 26532508, 65431801.

Uz darba interviju aicināsim tikai atbilstošākos amata kandidātus. Kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.