Valentīndiena Lāču pamatskolā

Es tevi mīlu –  mēs dzirdam kopš dzimšanas.

Es tevi mīlu –  mēs sakām vecākiem, māsai un brālim.

Es mīlu  Dzimteni, dabu, dzīvniekus, puķes, sauli….

Es mīlu… vienmēr un visur.

14.februārī Lāču pamatskolas skolēnu pašpārvaldes locekļi organizēja Valentīndienas pasākumu.  Skolā darbojās Valentīndienas pasts. Starpbrīžos skolēnu pašpārvalde  organizēja un novadīja radošās darbnīcas sākumskolas izglītojamajiem. Skolotāja Natalija Laitane iepazīstināja bērnus ar Valentīndienas tradīcijām citās valstīs. Pēc stundām vecāko klašu izglītojamajiem bija iespēja piedalīties dažādās jautrās atrakcijās un sacensībās. Mūsu mīļie bērni parādīja, ka prot dejot, teikt komplimentus, ka viņi ir draudzīgi un atsaucīgi, ka viņi mīl un ciena viens otru.

 

Lāču pamatskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Jeļena Ovčiņņikova