Veidojam Naujenes bibliotēkas logo kopā!!!

Naujenes bibliotēka ir ceļā uz pozitīvām pārmaiņām, ko nesīs pārcelšanās uz jauno, pārbūvēto bibliotēkas ēku, kas iedrošināja mūs pilnveidot bibliotēkas vidi un pakalpojumus.

Jaunā bibliotēkas ēka atrodas Hoftenberga muižas parkā, Augšdaugavas novada Naujenes pagastā, aizsargājamā ainavu apvidus ” Augšdaugava” teritorijā. Naujenes bibliotēka tiek veidota, kā “parka bibliotēka”, pārliecinoši traktējot to kā jaunu Naujenes pagasta vietzīmi, kultūras, izglītības, informācijas, sabiedriskās saskarsmes centru, kur blakus grāmatu lasīšanai piedāvāsim kultūras un izglītojošus pasākumus, zaļās domāšanas radošās kompetences, konsultācijas e-pakalpojumu izmantošanā un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Bibliotēkas komanda ļoti vēlas, lai mūsu bibliotēka kļūst arvien pievilcīgāka, atvērtāka, aicinošāka. Bibliotēkas vide ir ļoti svarīga gan lietotājiem, gan darbiniekiem. Tā ietekmē pakalpojumu sniegšanu, apmeklētāja pieredzējumu un vēlmi atgriezties bibliotēkā.

Naujenes bibliotēka sāk darbu pie bibliotēkas logo izstrādes. Mums ir 10 (desmit) bibliotēkas logo varianti un mēs aicinām Jūs izvērtēt, izvēlēties vai arī piedāvāt savu Naujenes bibliotēkas logo variantu!!!!!

Lūdzam nobalsot par vairāk tīkamo, Naujenes bibliotēkas tēlam atbilstošāko logo vai piedāvājiet savu bibliotēkas logo variantu! Balsojumu ierakstiet komentārā vai sūtiet uz e-pastu biblioteka@naujene.lv . Atbilstošāka, interesantāka Naujenes bibliotēkas logo autors tiks apbalvots ar piemiņas balvu!

Būsim ļoti pateicīgi par atbalstu!!!!