Veselības diena Naujenes pamatskolā

8.martā mūsu skolas audzēkņi, priecīgi un apmierināti, devās skolēnu pavasara brīvdienās, bet 18. martā viņi tikpat smaidīgi, labi atpūtušiesun enerģijas pilni  atgriezās skolā krāt zināšanas un neapstāties pie sasniegtā. Šoreiz mācības sākas neparasti – ar Veselības dienas aktivitātēm.

Veselība ir viena no tām lietām, ko cilvēks cilvēkam novēl dzimšanas dienās, jaunajā gadā. Tas pierāda tikai to, ka veselība ir vērtība. Par veselību daudz runā medijos, raksta laikrakstos, par šo tēmu daudz runājam arī skolā – klases audzināšanas, sociālo zinību, dabaszinību un bioloģijas stundās. Taču skolēnu veselība neuzlabojas, dažreiz pat pasliktinās. Tas ir saistīts ar to, ka veselību  negatīvi ietekmē neveselīgi uztura paradumi, fiziskās aktivitātes trūkums, mazkustīgs dzīvesveids. Tas viss pierāda, ka veselība, veselīgs dzīvesveids ir tēmas, kas jāaktualizē nepārtraukti!

Šogad Veselības diena notika ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/070, īstenošanas ietvaros. Visas dienas garumā skolēniem tika piedāvātās dažādas veselību veicinošas aktivitātes.

Gan sākumskolas, gan pamatskolas skolēni tika iepazīstināti ar veselīga dzīvesveida pamatprincipiem. Viņi atcerējās, ko ir veselīgi ēst un ko nevajadzētu lietot uzturā jeb tika izrunāti veselīga uztura jautājumi. Šo nodarbību vadīja lektore Irēna Kuņicka.

Visiem skolēniem tika dota iespēja tikties ar psihologi. Sākumskolas skolēni nodarbības laikā atcerējās “burvju” vārdiņus,  kuri palīdz veidot veiksmīgas attiecības ar apkārtējiem. Pateicoties šiem vārdiem ir vieglāk iegūt sarunu biedru labvēlību, vai arī apkārtējos atstāt patīkamu iespaidu visos aspektos. Jau no bērnības mēs esam mācīti labām manierēm, kādos gadījumos pateikt „burvju” vārdus. „Paldies”, „Lūdzu”, „Atvainojiet, lūdzu”, „Uz redzēšanos” … Tikai laika gaitā mēs saprotam, ka, ja no mūsu vārdu krājuma pēkšņi pazustu visas pieklājības frāzes un izteicieni, tad nevainīgs jautājums izklausītos kā pavēle un labs darbs paliktu bez pateicības. Psiholoģe mums ieteica apvienot “burvju” vārdus ar smaidu. “Burvju” vārdu maģiju nostiprinājām radošās aktivitātēs.

Savukārt pamatskolas skolēni runāja par saskarsmes problēmām, par attiecībām starp pusaudžiem. Darbojoties tika analizētas un izspēlētas dažādas problēmsituācijas un kopīgi meklētas sadarbības prasmes. Psiholoģe kopā ar skolēniem sprieda par vardarbības novēršanu saskarsmē ar vienaudžiem un pieaugušajiem.

Veselības dienas aktivitāšu ietvaros skolēni tikās ar fizioterapeiti Jeļenu Galilejevu. Viņa pastāstīja par pareizas stājas pamatprincipus, ieteikumiem stājas veidošanai un stiprināšanai. Neaizmirsa atgādināt par pareizu mugursomas un apavu izvēli, kā arī par somas svaru un pareizu sakārtošanu.  Fizioterapeite parādīja skolēniem līdzsvara vingrojumus. Nodarbības noslēgumā skolēniem bija jāiziet šķēršļu ceļš un jāveic līdzsvara vingrojumi. Visi audzēkņi saņēma nelielas pārsteiguma balvas.

Neaizmirstama Veselības dienas aktivitāte – meistarklase kopā ar ielu vingrotājiem. Vispirms viņi pastāstīja, ka ielu vingrošana ir sporta veids, kura pamatā ir vingrojumu komplekss, kur lielākoties tiek strādāts ar ķermeņa svaru un fizisko spēku. Vingrojumi tiek pielāgoti āra apstākļiem. Uzzinājām, ka ielu vingrošana sevī iekļauj dažādus mākslas vingrojumus, kuros tiek izmantots viss ķermenis. Tas vairāk trenē lokanību, bet lai trenētu spēku, tiek izmantoti tādi vingrojumi kā pievilkšanās pie stieņa dažādos veidos, pumpēšanās, stāja uz rokām u.c. Ielu vingrotāji parādīja, ko viņi spēj veikt ar savu ķermeni, bet tad darbojās ar mūsu skolēniem, pārbaudot viņu fizisko sagatavotību. Jāsaka, ka darboties gribēja gan zēni, gan meitenes.

Veselības dienas noslēgumā visus gaidīja patīkams un garšīgs pārsteigums – projekta īstenotāju veselīgais cienasts.

Paldies projekta vadītājiem, lektoriem un nodarbību vadītājiem par interesanto un izzinošo Veselības dienu!

FOTOGALERIJA