Virtuālās izstādes

Poļu mantojums (buklets)
Jezupovas (Juzefovas) baznīcas vēsture

Ticība ir brīnumains spēks, kas spēj paveikt neiespējamo. Pagājušā gadsimta 80. – tajos gados, kad Latvijas tauta droši un pārliecinoši uzsāka cīņu par savām nacionālajām vērtībām, arī naujenieši atguva savu dievnamu. 1989. gadā Pūpolu svētdienā draudzes locekļi pirmo reizi ar lūgšanu ienāca baznīcā. 1989. gada 27. decembrī bīskaps V. Ņukšs iesvētīja Jezupovas baznīcu.

Baznīcas vienkāršās un monumentālās būvformas pauž mieru un ticības spēka apliecinājumu. Dievnams, kas celts ar tautas mīlestību, šodien ir atvērts ikvienam ikdienā un svētkos, lai stiprinātu gara spēku