Virtuālas krustvārdu mīklas Naujenes tautas bibliotēkā

Naujenes tautas bibliotēkas virtuālo grāmatu krājums papildinājās ar Naujenes pagasta novadnieka Vladimira Nikiforova virtuālo izdevumu – Владимир Никифоров “Старообрядцы Латгалии. Дюжина кроссвордов” .

      Vladimira Nikiforova dzimtas saknes atrodamas Naujenes pagasta Krivānu sādžā. Vladimirs savu bērnību pavadīja Vecstropu ciemā.  1979.gadā V.Nikiforovs pārcēlās uz dzīvi no Latvijas  uz Vladivostoku, Krievija, bet bērnības atmiņas par Latgali, vecticībnieku sadzīvi un paražām ir tikpat spilgtas, kā agrāk.

“Kolekcijā ievietotas 12 nelielas, klasiskās, Vladimira Nikiforova sastādītās krustvārdu mīklas, kuras veltītas vecticībniecībai vispār, gan saistītas konkrēti ar Latgales vecticībnieku vēsturi. Pārējie krustvārdu mīklas jautājumi ir par Latgali, tās ģeogrāfiju, paražām un vietējiem iedzīvotājiem, Latvijas austrumu daļas augu un dzīvnieku pasauli. Ceram, ka izdevums būs interesants ne tikai ar šī veida mīklu cienītājiem, vietējiem vecticībniekiem un viņu pēcnācējiem, bet arī visiem tiem, kuri patiesi mīl Latgali un interesējas par savas lielās vai mazās dzimtenes vēsturi. Patīkamu un jautru brīvā laika pavadīšanu, cienījamie lasītāji!”  Vladimirs Nikiforovs

“В сборнике размещены 12 небольших оригинальных классических кроссвордов Владимира Никифорова, связанных как с летописью старообрядчества вообще, так и с историей латгальских старообрядцев, в частности. Остальные вопросы, представленные в нём, связаны исключительно с Латгалией, её географией, обычаями и бытом местных жителей, растительным и животным миром восточной части Латвии. Надеемся, что издание будет интересно не только любителям данного вида головоломок, местным старообрядцам и их потомкам, но и всем тем, кто по-настоящему любит Латгалию и интересуется историей своей большой или малой Родины. Приятного вам времяпрепровождения, уважаемые читатели!” Владимир Никифоров

Paldies Vladimiram Nikiforovam par atļauju publicēt grāmatu  Naujenes tautas bibliotēkas emuārā!!

Vairāk lasīt bibliotēkas emuārā  https://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/2021/08/virtualas-krustvardu-miklas.html