Ziemassvētki Naujenes MMS

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas gada noslēgums ir izskanējis ar ļoti muzikālu pasākumu. Pēdējā mācību dienā skolas audzēkņi pulcēja pedagogus un vecākus Ziemassvētkiem veltītā pasākumā.

Audzēkņi ļoti cītīgi ir gatavojušies šīm pasākumam, sniedzot savus muzikālos priekšnesumus, mākslas nodaļas audzēkņi – izrotājot skolas telpas. Katra uzstāšanās sniedza klausītājiem patīkamu svētku noskaņu. Koncerta laikā izskanēja daudzu pazīstamu komponistu skaņdarbi, pazīstamas Ziemassvētku melodijas un mūsdienu komponistu skaņdarbi.

Pēc skanīga pasākuma, visi dalībnieki, pedagogi un vecāki tikās kopā pie tējas krūzes izbaudot šo burvīgo svētku laiku un kopīgi noslēdzot mācību pusgadu.