Ziemassvētki Naujenes pamatskolā

Vējš paņem sev dziesmu

No puteņa pleca.

Sirds smejas balta,

Sirds – ilgojas apsnigt.

            Tā varētu teikt ikviens, sniedzot roku Ziemassvētkiem, jo sirds ilgojas iebrist baltās kupenās, redzēt pasauli sev apkārt mirdzoši baltu. Taču Ziemassvētki ir atnākuši, un vienalga – ar sniegu vai bez tā – dvēselē top gaišs un balts, jo būtiskais jau nav acīm saredzams.

—–Viss ir izdevies un īsts tad, kad Ziemassvētku prieks ir bērnu sirdīs, jo Ziemassvētku sajūta ir tāda, ko nevar notēlot. Ziemassvētki mūsu skolā ir vienmēr īpaši, jo bērnu vidū valda prieks, acīs ir saskatāma ticība brīnumiem un skolas telpās ir dzirdami skanīgi smiekli, kas ieskandina svētkus ar zvaniņu skaņām.

18. decembrī Naujenes pamatskolā notika Ziemassvētku koncerts, kurā pulcējās mūsu skolas skolēni, vecāki un skolotāji.

Ziemassvētku koncertā skatītājus iepriecināja gan sākumskolas kora (sagatavoja 9.kl.skolniece A.Lazuko) skanīgās dziesmas, gan skolas dejotāju (sk. M.Some), gan Naujenes Kultūras centra hip hop deju pulciņa „Street Shock” un Jauniešu centra break dance deju pulciņa „Krauklu Breaking” (vad. V.Filipskis) raitais dejas solis, gan par Ziemassvētku noskaņu, mīlestību, svētku izjūtu vēstīja mūsu daiļlasītāji Santa Bule (4.kl.), Anželika Siņkeviča (2.kl.), Inna Ivanova (3.kl.), Sindija Vaikule (7.kl.) Rita Bistrova (8.kl.).
Šajā dienā savu skanīgo dāvanu mums pasniedza Stanislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēkņi. Pateicoties viņiem, izbaudījām ne tikai brīnišķīgu mūziku, bet arī omulīgu un ziemas gara pārpildītu atmosfēru. Visas skolas kolektīva vārdā no sirds pateicamies par šo dāvanu mūzikas skolas pedagoģei un mūsu skolas folkloras pulciņa vadītājai Ingai Zeilei!

Ziemassvētkos un Jaunajā gadā visus sveica skolas galvenais rūķis un brīnumdaris, ko ikdienā saucam par skolas direktoru, Pāvels Brovkins!

Svētki klusiņām atnāk un aiziet, taču paliek prieks, sirsnīgas atmiņas un pārliecība par to, ka Ziemassvētku miers, gaišums un labestība mūsu dvēselēm māca būt baltām…

 Ziemassvētki ir laiks, kad mīlestība valda apkārt un ikviens to vēlas saņemt. Lai izdodas atrast to Ziemassvētku brīnumu, kas mīt mūsos. Lai nākamais gads atnes veiksmi, panākumus, sapņu piepildījumu!