Zinību diena Lāču pamatskolā

Vasara ir pagājusi…Septembris  un jaunais mācību gads ir klāt! Tas nozīmē jaunu sākumu – pilnu ar interesantiem  notikumiem,  jaunām zināšanām un draugiem.

Jaunajā mācību gadā Lāču pamatskolā mācīsies 106  izglītojamie.  Satraukuma pilna diena 1.septembrī  bija pašiem mazākajiem – pirmklasniekiem, kuriem viss, kas saistīts ar skolu notiek pirmo reizi. Uztraucās arī 9.klases izglītojamie, jo viņiem bija gods ievest zālē pirmklasniekus. Šajā mācību gadā mūsu skolas durvis atvēra  14 pirmās klases izglītojamie.  Tas ir vislielākais pirmklasnieku skaits Daugavpils novada skolās. Skolas kolektīvs ir pagodināts, ka vecāki izvēlējās tieši mūsu skolu.

Zinību dienas pasākumu uzsākām ar Latvijas valsts himnu.  Ar laba vēlējumiem un dāvanām bērnus  iepriecināja skolas direktors Andris Meškovskis, Daugavpils novada domes deputāte  Oļesja Ņikitina un Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne.

Pasākuma turpinājumā jautru noskaņojumu uzdāvināja mūzikas pedagoģe Zita Nitiša, nodziedot dziesmu „Lapas dzeltenās”, tad  1. klases izglītojamie parādīja , ka ir gatavi uzsākt skolas gaitas. Savukārt skolas ansamblis izdziedāja savu mīlestību pret Latviju un 4. klases skolnieces  demonstrēja savu prasmi gan labi mācīties, gan labi izklaidēties.

Pēc svinīga sarīkojuma  1.klases  audzinātāja Gaļina Vagele ar saviem mazajiem audzēkņiem mūzikas  un aplausu pavadījumā devās uz pirmo audzināšanas stundu. Arī visus pārējos izglītojamos sagaidīja interesantas  klases stundas. Lai visiem skaists, darbīgs un panākumiem bagāts jaunais mācību gads!

 

Jeļena Ovčiņņikova