Zinību diena Naujenes PII „Rūķītis”

Kad dabā pamazām sevi sāk pieteikt rudens un vasara aiziet savā miera periodā, klāt septembris. Lielākie brāļi un māsas dodas uz skolu, bet pirmsskolēni atkal ver bērnudārza durvis, lai satiktos ar dažādiem pasaku tēliem, kopīgi rotaļātos, dziedātu un sportotu, ļautos pasaku burvībai, sapņotu, pētītu, eksperimentētu un izzinātu apkārtējo pasauli, cenšoties izprast dažādu lietu likumsakarības. Kādam no bērniem, šis bija pirmais rīts bērnudārzā, kad vēl tā bikli gribas turēties pie vecāku rokas, cits priecīgi steidza satikt savus draugus… un protams, izstāstīt skolotājām vasarā pieredzēto.—–

Kad pirmais biklums pārvarēts un jaunumi izstāstīti, bērni pulcējas lielajā zālē uz svinīgo pasākumu, kur viņus sagaida mūzikas skolotājas. Vadītāja visiem novēl, lai bērni katru rītu ar prieku steigtos satikt savas audzinātājas un auklītes, droši dotos kopīgās rotaļās, izbaudītu dziedāšanas un sportošanas prieku! Kopīgās dziesmās, dejās un rotaļās atceroties vasarā notikušo, laiks paiet nemanot. Pasākuma noslēgumā, kā atgādinājumu par aizgājušo vasaru, katras grupiņas bērni saņem skaistu un saldu dāvanu. Jaunais mācību gads ieskandināts!

Metodiķe V. Naklonova 02.09.2013.g