Zinību dienas pasākums

2019. gada 2. septembrī Naujenes Mūzikas un mākslas skolā notika Zinību dienas pasākums. Direktors un skolotāji apsveica skolas  audzēkņus un vecākus ar mācību gada sākumu. Skolas audzēkņi sagatavoja nelielu koncertu skolas pirmklasniekiem.
Arī skolas Skrudalienas Mācību punktā akordeonisti ar savu akordeona spēles skolotāju Svetlanu Vasiļejvu apsveica Salienas vidusskolas pedagogus, skolēnus, vecākus un viesus. Akordeonisti novēlēja visiem “Lai katrā sirdī un dvēselē skan mūzika!”
Skolas audzēkņi ar prieku saka savu koncertdarbību!